Nhân viên Marketing trực tuyến
Làm việc tại
Hồ Chí Minh

1.Xây dựng, phát triển, quản trị nội dung website, fanpage và các ứng dụng...

Nhân viên IT - Phát triển phần mềm
Làm việc tại
Hồ Chí Minh

1. Tham gia vào các dự án phát triển phần mềm;2. Hỗ trợ lập trình ứng...

Chọn tỉnh / thành phố
Hồ Chí Minh
Hà Nội
Lâm Đồng
Bình Dương