Nhân Viên Kinh Doanh (làm việc tại Hà Nội)
Làm việc tại
Hà Nội

1. Quản lý khách hàng hiện tại, tìm kiếm và phát triển khách hàng mới và tiềm...

Nhân Viên Thủ Kho
Làm việc tại
Hà Nội

Nhân Viên Cắm Hoa
Làm việc tại
Hồ Chí Minh, ...

Tuyển dụng nhân viên cắm hoa và trang trí theo yêu cầu làm việc tại khu vực...

Chọn tỉnh / thành phố
Hà Nội
Hải Phòng
Đà Nẵng
Lâm Đồng
Bình Dương
Đồng Nai
Hồ Chí Minh
Nhân Viên Cắm Hoa
Làm việc tại
Hồ Chí Minh, ...
01-09-2019Đang tuyển

Nhân Viên Cắm Hoa

Tuyển dụng nhân viên cắm hoa và trang trí theo yêu cầu làm việc tại khu vực Hà Nội

Nhân viên bán hàng
Làm việc tại
Hà Nội, ...
01-08-2019Đang tuyển

Nhân viên bán hàng

- Giới thiệu, cung cấp thông tin về sản phẩm hoa và phụ liệu cắm hoa cho khách hàng;- Bán hàng, chăm sóc khách hàng;-...