Chrysal Clear Universal Flower Food Univ sachet 0,5L

Dalat Hasfarm tiên phong nhập về phong phú những loại phụ liệu cắm hoa như bình xịt màu, bình xịt bóng lá, màu nhũ, băng keo sáp, thuốc dưỡng hoa.