title="Cúc trung - Bicolor Hồng">Cúc trung - Bicolor HồngCúc trung - Bicolor HồngCúc trung - Bicolor Hồng

title="Cúc trung - Hồng">Cúc trung - HồngCúc trung - HồngCúc trung - Hồng

title="Cúc trung – Bicolor cam">Cúc trung – Bicolor camCúc trung – Bicolor camCúc trung – Bicolor cam

title="Cúc trung – Cam">Cúc trung – CamCúc trung – CamCúc trung – Cam

title="Cúc trung – Đỏ">Cúc trung – ĐỏCúc trung – ĐỏCúc trung – Đỏ

title="Cúc trung – Tím">Cúc trung – TímCúc trung – TímCúc trung – Tím

title="Cúc trung – Trắng">Cúc trung – TrắngCúc trung – TrắngCúc trung – Trắng

title="Cúc trung – Vàng">Cúc trung – VàngCúc trung – VàngCúc trung – Vàng