Swifty pink

Tên khoa học: Chrysanthemum
Nguồn gốc: Châu Á, Đông Bắc Châu Âu

Kích thước chậu: 9cm/ 12cm
Nơi trồng: Daron
Nguyên liệu trồng: Cành
Màu sắc: Dark pink bi-color
Vị trí đặt: Trong nhà, ngoài trời & Bán ngoài trời
Nhóm: Cây Hoa

Độ bền: 4-5 tuần
Nguồn cung: Quanh năm

Nước tưới: vừa đủ ẩm, 2-3 lần/tuần
Ánh sáng: nơi có nhiều ánh sáng
Nhiệt độ: 20-35⁰C