Red Naomi-Premium

Hoa hồng có màu sắc và kích thước vô cùng phong phú.

Hoa hồng được phân loại theo chiều dài. Chiều dài cành có các mức phân loại phổ biến là 40cm, 50cm, 60cm và 70cm. Hoa hồng được đóng gói bằng giấy nhún và giấy bóng kính để bảo vệ đầu hoa và lá, mỗi bó gồm 10 cành.

Độ bền: 7-12 ngày.
Thị trường chính: Việt Nam, Nhật Bản, Singapore, Úc.