Papillon On Card

Dalat Hasfarm tiên phong nhập về phong phú những loại phụ liệu cắm hoa như bình xịt màu, bình xịt bóng lá, màu nhũ, băng keo sáp, thuốc dưỡng hoa.