Papillon Orange 7

Dalat Hasfarm tiên phong nhập về phong phú những loại phụ liệu cắm hoa như bình xịt màu, bình xịt bóng lá, màu nhũ, băng keo sáp, thuốc dưỡng hoa.