Smokey

ROSSI là một sản phẩm lâu bền với nhiều màu sắc tươi đẹp khác nhau. Bên cạnh đó, Dalat Hasfarm đang làm việc để mở rộng chuỗi với các lựa chọn được cải tiến và màu sắc mới. ROSSI với chất lượng, độ bền tuyệt vời và có thể được vận chuyển rất tốt.

Hoa được phân thành loại A dựa trên trọng lượng, chiều dài của cành và được đóng gói trong giấy kính Dalat Hasfarm. Mỗi bó gồm 10 cành.

Độ bền: 2-3 tuần.
Thị trường chính: Việt Nam, Trung Quốc, Nhật.