Dalat Hasfarm thu hoạch vụ đầu tiên ở Lâm Hà

Dalat Hasfarm thu hoạch vụ đầu tiên ở Lâm Hà

Tin tức

16-03-2018

Sau những nỗ lực của tập thể công nhân viên ở nông trại khu vực Lâm Hà, cùng với sự hỗ trợ của tập thể công nhân viên khu vực Đà Lạt và Đạ Ròn, lứa cây giống hoa cúc đầu tiên ở Lâm Hà đã bắt đầu thu hoạch từ cuối tháng 12/2017.

Tính đến nay, nông trại của Dalat Hasfarm tại Lâm Hà đã có 4,5 hecta nhà kính được đưa vào sản xuất và 3 hecta nhà kính đang trong giai đoạn thu hoạch ngọn. Sản lượng thu hoạch bình quân 2,1 - 3 triệu ngọn/tuần.

Trong giai đoạn này, mục tiêu chính yếu của trang trại khu vực Lâm Hà là tăng cường tổ chức đào tạo, huấn luyện để nâng cao kiến thức và kỹ năng cho công nhân và ưu tiên xây dựng các nhà kính hiện đại, công nghệ cao, từng bước đáp ứng nhu cầu mở rộng sản xuất của công ty.

Lâm Hà là nông trại thứ 4 của Dalat Hasfarm sau Đà Lạt, Đạ Ròn và Đa Quý. Nông trại tại Lâm Hà có tổng diện tích 30 hecta, chuyên trồng cây giống của các loại hoa cúc.

Dalat Hasfarm