title="Thược Dược - Đỏ">Thược Dược - ĐỏThược Dược - ĐỏThược Dược - Đỏ

title="Thược Dược - Đỏ Hồng">Thược Dược - Đỏ HồngThược Dược - Đỏ HồngThược Dược - Đỏ Hồng

title="Thược Dược - Hồng">Thược Dược - HồngThược Dược - HồngThược Dược - Hồng

title="Thược Dược - Vàng">Thược Dược - VàngThược Dược - VàngThược Dược - Vàng

title="Thược Dược - Vàng cam">Thược Dược - Vàng camThược Dược - Vàng camThược Dược - Vàng cam